x

Samgaz faturalarındaki kalemlerin detayları

 

 

Samgaz Fatura Örneği
Samgaz Fatura Örneği

Faturadaki kalemlerin genel anlamı ;

1- Bütün işlemlere esas numara 55XXXXXX-XXX

2- Fatura miktarı

3- Fatura son ödeme tarihi

4- Bir önceki dönem okuma tarihi

5- Bir önceki dönem sayaç endeksi

6- Sayaçta tespit edilen son endeks

7- Sayaçta tespit edilen son endeks ile bir önceki dönem endeksi arasındaki fark

8- İlk okuma tarihi ile son okuma tarihi arasındaki düzeltme katsayısının gün ağırlıklı ortalaması

9- İlk  okuma  tarihi  ile  son  okuma  tarihi arasındaki ısıl değerin gün ağırlıklı ortalaması

10- Sayaçtan   ölçülen   metreküp   birimdeki tüketim miktarına karşılık gelen kWh enerji Miktarı

11- Standart birim çevirmenleri

12- İlk okuma tarihi ile son okuma tarihi arasındaki gün ağırlıklı doğal gaz perakende satış fiyatı

13- Tüketilen doğal gaz bedeli

14- (1) Gecikme  bedeli – (2) Açma Kapama – (3) Eski sayacınızda tüketilen ancak faturalandırılmayan tüketim miktarı

15- Tenzilat ve yuvarlama tutarları hariç tüketim bedeli

16- Bir önceki dönem faturada uygulanan +/-yuvarlama miktarı

17- Bir sonraki faturada mahsup edilmek üzere yansıtılan +/- yuvarlama miktarı

 

Faturada bulunan bazı kalemlerin detaylı anlatımı ;

3- ( Son Ödeme tarihi ) : Mekanik sayaç kullanan abonelerimizin sayaç endeksleri; abone bazında bir önceki okuma tarihine göre artı-eksi beş günden fazla sapma olmayacak şekilde, aylık olarak okunmakta doğal gaz faturası ise, son ödeme tarihinden en az on gün önce abonenin adresine bırakılmaktadır. Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden Samsun için alınmış son

8- (Düzeltme Katsayısı ) : 10 yıla ait, ay bazındaki atmosfer basıncı değerleri ortalaması ile yine Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden alınmış son 10 yılın 75 cm için hesaplanan toprak altı sıcaklık değerlerinin ortalaması dikkate alınarak hesaplanan ve sayaç ölçüm basıncına göre değişen düzeltme katsayısı.

9- (Ort. fiili üst ısıl değer kWh/m3) : Üst   ısıl   değer;   doğal   gazın   içeriğinde   bulunan hidrokarbonların (metan, etan, propan, bütan, pentan ve yüksek hidrokarbonlar) ve varsa diğer bileşenlerin (azot, karbondioksit, oksijen) kimyasal birleşim yüzdeleri dikkate alınarak ISO 6976 standardına göre hesaplanan veridir. Bu bileşenler dağıtım şebekesine girişte dağıtım şirketi ana istasyonunda doğal gaz analizi yapan gaz kromotograf cihazı vasıtasıyla ölçülen değerdir.

10- ( Tüketilen enerji miktarı kWh ) :Sayaçtan  ölçülen  hacim,  düzeltme  katsayısı  ile  çarpılarak düzeltilmiş m3 değeri bulunur. Bu değer, sayacın ilk okuma tarihi  ile  son  okuma  tarihi  arasındaki  ortalama  üst  ısıl değerinin 860,42 Kcal/kWh’a bölünerek elde edilen veri ile çarpılması  sonucunda  kWh  cinsinden  hesaplanan tüketim miktarıdır.

12- ( Tüketim mdönemi per. satış fiyatı TL/ kWh ) : Faturaya esas perakende satış fiyatı; doğal gaz alım fiyatı ile sistem kullanım bedelinin toplamından oluşur. Doğal gaz alım fiyatı; ana tedarikçiden satın alınan doğal gazın fiyatıdır. Sistem kullanım bedeli; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından her bir doğal gaz şirketi için hesaplanan ve her ay tüketici fiyat endeksi oranında güncellenen bedeldir. Doğal  gaz  fiyatlarına  zam  ve/veya  indirim  gelmemesine rağmen  değişen  tüketici  fiyat  endeksi;  faturaya  esas perakende satış fiyatına azda olsa etki etmektedir.Tüketim faturalarında; okuma periyotlarına göre hesaplanan gün  bazında  ağırlıklı  ortalama  perakende  satış  fiyatı kullanılmaktadır. Ayın 1’i itibariyle doğal gaza zam gelmesi halinde; ayın 1’inde tahakkuk eden doğal gaz faturalarında bu  fiyat  kullanılmamaktadır.  Ayın  1’inden  sonra  tahakkuk eden  doğal  gaz  faturasına  bu  zam  gün  ağırlıklı  olarak yansımaktadır. Yani ayın 1’inden itibaren kaç gün sonra sayaç okuma işlemi yapılır ise o kadar gün yeni fiyat etki etmektedir.

 

          Buderus samsun

 

Samgaz Yetkili doğalgaz firması, Buderus Samsun bayisi Humat enerji sistemleri : 0362 230 73 00 – 0532 256 95 06

 

 

Aşağıdaki konularada göz atmak istermisiniz ?
Samgaz abonelik ücreti ve gerekli olan belgeler 2020
Doğalgaz aboneliği hakkında bilinmesi gerekenler. (Samgaz)

 

 

 

 

%d blogcu bunu beğendi: