Kompansatör

Kompansatör : Doğal gaz tesisatlarında kullanılan kompansatörler, termal genleşmeye veya titreşime bağlı olarak oluşabilecek boru hattı hareketlerini absorbe etmek ve dengelemek için kullanılan bileşenlerdir. Bu, boru hatlarının güvenliği ve dayanıklılığı için önemlidir çünkü sıcaklık değişiklikleri ve titreşimler, boru hatlarında gerilmelere ve genleşmelere neden olabilir.

Kompansatörler, boru hatlarındaki termal genleşmeleri ve daralmaları emerken aynı zamanda titreşimleri de sönümler. Bu, boru hatlarının esnekliğini artırarak hasar riskini azaltmaya yardımcı olur. Kompansatörler, esnek elemanlar ve hareketli parçalar içerebilir. Yaygın kompansatör tipleri arasında dilatasyon (genleşme) derzleri, kelepçeli tip kompansatörler, belli bir dereceye kadar hareketi sağlayan eğilme tipi kompansatörler gibi çeşitler bulunur.

Doğal gaz tesisatlarında kompansatörlerin kullanımı, güvenlik standartlarına ve yerel tesisat düzenlemelerine uymak için önemlidir. Kompansatörlerin doğru bir şekilde seçilmesi ve kurulması, tesisatın uzun ömürlü ve güvenli bir şekilde çalışmasına katkıda bulunur.

Ana menü