Gaz Ekipmanları

Gaz ekipmanları kategorimizde doğalgaz tesisatlarında kullanılan ürünlere ait teknik bilgileri bulabilir ve bu ürünleri satın alabilirsiniz.

Doğalgaz tesisatlarında kullanılan ürünler genel olarak şunlardır;

  • Basınç regülatörleri
  • Selenoid vanalar
  • Deprem vanaları
  • Gaz alarm cihazları
  • Doğalgaz filtreleri
  • Relief Valfler
  • İzole mafsal
  • Magnezyum anot

Doğalgaz Regülatörü nedir ? Ne işe yarar ?
Doğal gaz regülatörleri, doğal gazın konutlara veya bir işletmeye düzenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için kullanılan basınç düşürme ve basınç düzenleme elemanlarıdır.

Basınç Düşürme

Gaz bulunduğunuz yere ulaştığında, gazdaki basınç cihazlarınızın kullanabileceği seviyeye düşürülmelidir. Bu basınç düşürme görevini regülatörlerler yerine getirir.

Çoğu doğal gaz regülatörü doğrudan veya kendi kendine çalışan basınç düşürücü vanalardır. Bu valfler, basıncı azaltan ve çalışması için başka bir enerji türü gerektirmeyen dahili bir yaylı valf mekanizması içerdikleri için bu şekilde adlandırılmıştır.

Ayarlanabilir bir yay ile desteklenen bir valf, doğrudan çalışan basınç düşürücü regülatörlerdeki basıncı ayarlar. Yaylı valf, gaz hattındaki karşıt basınca karşı basınç uygulayarak valfin, akış aşağı ev tarafını basınç seviyesi gereksinimine göre basınçlandırmaya yetecek kadar açılmasını sağlar.

Basınç Düzenleme

Doğal gaz regülatörlerinin ikinci temel işi, eve giren gaz basıncını normal seviyeye getirmektir. Gazı ileten yapının dışındaki borular genellikle gazı gerektiğinden daha yüksek bir basınçta taşır ve bu basınç yükselip düşebilir. Doğal gaz regülatörü olmadan, çeşitli cihazlara giden borulardaki gaz basıncı önemli ölçüde değişebilir veya azalabilir.

Bir doğal gaz regülatörü, regülatörün aşağı akışındaki gaz basıncını tespit ederek ve sürekli gaz akışı sağlamak için gerektiğinde yay valfini değiştirerek gaz basıncını normal bir seviyeye getirir. Bu, akış aşağı çıkış tarafından gazla doldurulmuş bir diyafram bölmesi ile regülatörün yay valfi arasındaki mekanik bağlantı yoluyla yapılır. Gaz basıncı akış aşağı tarafta düştükçe, diyafram, giriş tarafından daha fazla gaz akışını sağlamak için yaylı valf ile etkileşime girer ve bu da basıncı normalleştirir.

Selenoid vana

Selenoid vanalar herhangi bir olumsuzluk durumunda tertibatlandıkları sinyal göndericiden aldıkları emirle gazı keserler. Örneğin; Gaz alarm cihazları kaçak gazı algıladıklarında selenoid vanalara komut göndererek akışı keserler.

Deprem Vanası

Elektronik deprem vanası

Elektronik deprem vanaları tek başlarına görev yapamazlar bir selenoid vanaya tertibatlanmaları gerekmektedir. Herhangi bir sarsıntı durumunda selenoid vanaya komut göndererek gaz akışını keserler.

Mekanik deprem vanası

Mekanik deprem vanaları tek başlarına görev yapan tesisat elemanlarıdır, doğrudan tesisata montajları yapılır ve herhangi bir sarsıntı durumunda otomotik olarak devreye girip gazı keserler.

Gaz alarm Cihazı

Evsel gaz alarm cihazı

Bu gaz alarm cihazları konutlarda kullanılan standart tip alarm cihazlarıdır. Çok hassas olmayan bu cihazlar tüm ağır kokulara tepki verebilirler. Tek başlarına kullanıldıklarında kokuyu algıladıklarında ötmeye başlarlar. Bunun yanında bir selenoid vanaya veya bir elektrik şalterinede bağlanabilirler. Kokuyu algıladıklarında akışı kesmesi için selenoid vanaya, elektriği kesmesi için elektrik şalterine komut gönderirler.

Gaz ekipmanları ile ilgili diğer ürünler hakkında bilgi sahibi olmak için lütfen ilgili ürünün sayfasına gidiniz.

Menü