Doğal gaz Metreküp Fiyatı 2021

Doğal gaz Metreküp Fiyatı 2021

Doğal gaz Metreküp Fiyatı 2021

Doğal gaz Metreküp Fiyatı 2021 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının perakende satış tarifelerine ilişkin dördüncü bendinde “Dağıtım şirketinin birim gaz alım fiyatı, birim hizmet bedeli, amortisman bedelleri ve diğer faktörlerden meydana gelecek olan perakende satış fiyatları ve tarife esasları Kurumca belirlenir.” hükmü yer almakta olup şehir içi dağıtım şirketlerinin abonelerine yaptıkları satışlarda uygulanmakta olan perakende satış fiyatları birim gaz alım bedeli ve sistem kullanım bedelinden oluşmaktadır.

Bu bileşenlerden “sistem kullanım bedeli” 4646 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel alınmış bir hak, belge, izin ve yetkilendirmeye müsteniden doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunan şehir içi doğal gaz dağıtım tüzel kişileri için Kurum tarafından belirlenerek ilan edilmekte ve tarife dönemi boyunca her ay güncellenmektedir.

Kanun yürürlüğe girdikten sonra faaliyet göstermeye başlayan şirketler ise Kurum tarafından düzenlenen ihaleler sonucunda lisanslandırılmıştır. İhalelerde sistem kullanım bedelleri (birim hizmet ve amortisman bedeli-BHAB) üzerinden açık eksiltme yöntemi uygulanmış olup dağıtım şirketleri İhale Şartnamesi uyarınca lisanslarının ilk sekiz yılı boyunca ihale sonucu ortaya çıkan bu bedelleri uygulamıştır. İhalede şirketlerce verilen teklifler ¢/kWh şeklindedir (yani dolar üzerindendir).

Bölgenizde faaliyet göstermekte olan Doğal Gaz Dağıtım Şirketi için 2017-2021 yılları arasında uygulayacağı sistem kullanım bedelleri 05/10/2017 tarih ve 7335 sayılı Kurul Kararı ile belirlenmiş olup son olarak 27/06/2019 tarih ve 8683 sayılı Kurul Kararı ile revize edilmiştir ve söz konusu bedeller aylık olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile güncellenmektedir. Doğal Gaz Dağıtım Şirketi tarafından uygulanan tüketim kademeleri bazında Temmuz ayı Doğal gaz Metreküp Fiyatı 2021 sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Kullanım miktarına göre Doğal gaz Metreküp Fiyatı 2021 güncel Doğalgaz fiyatları

Yıllık Tüketim Miktarı Sistem Kullanım Bedeli (TL/Sm3)
KADEME 1 0-100.000 Sm3 0,184738 TL
KADEME 2 100.001-1.000.000 Sm3 0,104165 0,104165 TL
KADEME 3 1.000.001-10.000.000 Sm3 0,060959 0,060959 TL
KADEME 4 10.000.001-100.000.000 Sm3 0,019486 TL
KADEME 5 100.000.001 Sm3 ve üzeri 0,011699 TL

 

Perakende satış fiyatının diğer faktörü olan “birim gaz alım bedeli” ise toptan satış şirketlerinin dağıtım şirketlerine uyguladıkları toptan satış fiyatıdır. Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının 3 üncü bendinde “Toptan Satış Tarifesi: Kurum doğal gaz satış tarifelerinde esas alınacak unsurlar ve şartları belirler. Satış fiyatları ise, bu esaslar dahilinde doğal gaz alım satımı yapan taraflarca serbestçe belirlenir.”  hükmü yer almaktadır.

Yine  doğal  gaz  toptan  satış  piyasasında fiyat  oluşumunu düzenleyen 22/12/2011 tarih ve 3577 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararının 1 inci maddesinde yer verilen “Doğal gaz toptan satış fiyatları taraflar arasında  serbestçe  belirlenir.

Fiyatların  belirlenmesinde  eşit  taraflar  arasında  ayrım  yapılmaması  ve  şeffaflık  ilkeleri  dikkate  alınır.” hükmü ile piyasa oyuncularının rekabet koşullarını bozmadan faaliyet göstermeleri gerektiği ve toptan satış fiyatlarının taraflar arasında serbestçe  belirleneceği  karara  bağlanmıştır.

Söz  konusu  Kararın  2 nci  maddesi  ise  “Tedarikçilerin,  dağıtım  şirketlerine  satış  yapması durumunda, tedarikçiler her bir dağıtım şirketi için ilgili ayda uygulayacakları iletim ve sevkiyat kontrolüne ait bedeller, varsa depolama bedeli ve asgari alım-azami çekiş benzeri taahhütlerden kaynaklanabilecek bedeller dâhil nihai toptan satış fiyatlarını tek bir fiyat olarak belirler ve her ayın ilk günü dağıtım şirketlerine bildirir.” hükmü ile toptan satış şirketlerinin dağıtım şirketlerine yapacakları satışlara ait fiyat teşekkülünü belirlemiştir. Tüketici grupları bazında Temmuz ayı BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatlarına https://www.botas.gov.tr/Sayfa/2021-yili-temmuz-ayi-dogal-gaz-toptan-satis-fiyat-tarifesi/549 bağlantısından ulaşılabilmektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, size daha iyi bir tarama deneyimi sunmak için çerezler kullanmaktadır. Bu web sitesinde gezinerek, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.