Kombi 24 Saatte Ne Kadar Yakar?, 1 Haftada, 1 Ayda kaç m3 tüketir? Enerji Tüketim

Kombi 24 Saatte Ne Kadar Yakar? Enerji Tüketim Rehberi

Kombi 24 Saatte Ne Kadar Yakar? Haftada, Ayda Kaç M3 Yakar?

Kombilerin enerji tüketimi konusu sıkça merak edilen ve dikkate alınması gereken bir konudur. “Kombi 24 Saatte Kaç Metreküp Yakar?” sorusu, kombi kullanıcılarının sıklıkla sorduğu bir sorudur ve bu sorunun yanıtı, kombiyi daha verimli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olabilir. Bu makalede, kombilerin günlük tüketimini hesaplamanın temel prensiplerini ve tüketimi etkileyen faktörleri ele alacağız. Ayrıca, pratik bir örnek üzerinden kombi tüketim hesaplamalarını inceleyerek, bu konuya daha fazla ışık tutacağız.

Kombi Enerji Tüketim Oranlarının Belirlenmesi

Kombi enerji tüketim oranlarını belirlemek, hem enerji tasarrufu hem de bütçe planlaması açısından önemlidir. Bu nedenle, kombilerin çalışma prensipleri ve enerji tüketimi hesaplama yöntemlerini anlamak oldukça faydalıdır.

Kombilerin Çalışma Prensipleri

 1. Yanma İşlemi: Kombi, yakıt olarak doğalgaz veya LPG kullanır. Bu yakıtların yanması sonucu su ısıtılır ve ısınan su evin ısınmasında veya sıcak su sağlama amacıyla kullanılır.
 2. Isı Değişim Sistemi: Kombiler, ısıyı suya aktaran bir ısı değişim sistemi içerirler. Bu sistem, suyun ısınmasını sağlar.
 3. Kontrol Sistemi: Kombilerin kontrol sistemi, kullanıcının termostat ayarlarına göre çalışır ve tüketimi düzenler. Belirli bir sıcaklığı korumak için kombi belirli aralıklarla yanar ve kapanır.

Enerji Tüketimi Nasıl Hesaplanır

Kombi tüketim oranlarını daha iyi anlamak için, kombinin verimliliği, kapasitesi ve kullanım alışkanlıkları gibi faktörleri de göz önünde bulundurmalısınız. Kombi tüketimini optimize etmek için verimli kullanım yöntemlerini ve enerji tasarrufu stratejilerini de değerlendirmeniz faydalı olacaktır.

Kombilerin enerji tüketimini hesaplamak için belirli bir formül kullanılır. İşte temel enerji tüketimi hesaplama formülü:

 • Güç (kW): Kombi etiketi üzerinde bulunan kW değeri kombinin 1 saatte su ısıtma amacıyla harcadığı güç anlamına gelir.
 • Kalori (Kcal): Atmosfer basıncında 1 gram suyun sıcaklığını 1 °C arttırmak için gerekli olan enerji miktarıdır. (1 kW = 860 kcal/h’tir.)
 • Isıl Değer : Bir birim yakıtın yakılması sonucunda elde edilen enerjidir. Doğalgaz, LPG, kömür gibi yakıtların kendine ait ısıl değerleri vardır. Bu yakıtlar kullanılırken verebileceği maksimim enerji bellidir. Yapılan kapasite ve verimlilik hesaplarında bu değerler kullanılır. Yakıtlar için alt ısıl değer ve üst ısıl değer olarak iki ısıl değer bulunmaktadır ve hesaplamalarda bu değerler kullanılır. Alttaki tabloda yakıtların ısıl değerleri bulunmaktadır.

Yakıtların Isıl Değerleri

Yakıt TürüAlt Isıl DeğerlerÜst Isıl Değerler
K-CalKWhK-CalKWh
Miks LPGKilogram1100012,761190013,80
PropanKilogram1110012,871200013,98
Miks LPG2600030,162820032,71
Propan2120023,95230025,93
DoğalgazN m³82509,59915510,62
OdunKilogram25002,9028003,25

 Tüketim Hesaplamaları için Temel Formül

Kombi tüketim hesaplamalarını yapmak için kullanabileceğiniz temel formül şu şekildedir:

 • Kalori (Kcal)  = Kombi Gücü (kW) × 860 Kcal/KWh
 • Saatlik tüketim = Kcal / Kullanılan yakıtın ısıl değeri (Kcal)

Bir Kombinin 24 Saatte Kaç Metreküp Doğalgaz veya LPG Tükettiği Nasıl Hesaplanır?Diyelim ki,

Kombi gücü (kW): 24 kW- Kombi 24 saat boyunca sürekli olarak çalışıyor.

 • Adım 1: Kombi Gücünü Belirleme
  Öncelikle, kombinin gücünü belirlememiz gerekiyor. Verilen senaryoya göre kombi gücü 24 kW olarak verilmiştir.
 • Adım 2: Kullanılacak Yakıt Türüne Ait Isıl Değerin Belirlenmesi
  Kombi de yakıt olarak kullanılacak ürüne ait ısıl değerinin tablodan seçilmesi. Senaryoya göre, kombi de yakıt olarak LPG kullanılacaktır.
 • Adım 3: Tüketimi Hesaplama

Şimdi, temel formülü kullanarak enerji tüketimini hesaplayabiliriz

Enerji Tüketimi (kcal) = Kombi Gücü (kW) × 860 (Kcal/kWh)
Enerji Tüketimi (kcal) = 24 × 860 = 20640 Kcal/h

Saatlik Tüketim = Kcal / Yakıtın Alt Isıl Değeri
1 saat = 20640 / 8250 = 2,5 m³/h

Sonuç olarak 24 kW kombi ve yakıt olarak doğalgaz kullanırsak 1 saatte 2,5 m³ doğalgaz tüketmiş oluruz.

LPG için hesaplama:

Yine aynı kombiyi seçelim (24 kW)

Enerji Tüketimi (kcal)  = Kombi Gücü (kW) × 860 (Kcal/kWh)
Enerji Tüketimi (kcal) = 24 × 860 = 20640 Kcal/h
Saatlik Tüketim = Kcal / Yakıtın Alt Isıl Değeri
1 saat = 20640 / 11000 = 1,88 kg/h
Sonuç olarak 24 kW kombi ve yakıt olarak LPG kullanırsak 1 saatte 1,88 kg LPG tüketmiş oluruz.

 

Kombi LPG ve Propan ile Çalışır mı Kombi lpg regülatörü
Kombi LPG ve Propan ile Çalışır mı Kombi lpg regülatörü

1 Litre LPG Kaç Metreküp Doğalgaza Eş değerdir?

Enerji Kaynaklarının Karşılaştırılması:Kullanıcılar, farklı enerji kaynaklarını karşılaştırırken sıkça 1 litre LPG’nin kaç metreküp doğalgaza eşdeğer olduğunu merak ederler. Bu karşılaştırmayı yapabilmek için, LPG ve doğalgazın enerji içeriklerini ve dönüşüm oranlarını anlamak önemlidir.

LPG ve Doğalgazın Enerji İçerikleri:

LPG (Sıvı Petrol Gazı): LPG, özellikle evlerde ısınma ve sıcak su sağlama amaçlarıyla kullanılan bir enerji kaynağıdır. Birimi kg olarak kabul edilir.

Doğalgaz İçin Hesaplama

Doğalgaz, evlerde yaygın olarak kullanılan bir enerji kaynağıdır. Doğalgazın birimi m³ olarak kabul edilir.

Dönüşüm Oranları:1 Kilogram LPG’nin kaç metreküp doğalgaza eşdeğer olduğunu hesaplamak için bu enerji içeriklerini kullanabiliriz.

İşte bu hesaplamanın formülü:

1 Kilogram LPG ≈ LPG Alt Isıl Değeri / Doğalgaz Alt Isıl Değeri

1 Kilogram LPG ≈ 11000 / 8250 ≈ 1,33 metreküp doğalgazBu hesaplamaya göre,

1 kilogram LPG yaklaşık olarak 1,33 metreküp doğalgaza eşdeğerdir.

Yani, aynı enerji miktarını elde etmek için doğalgazı kullanmak isterseniz, 1 kilogram LPG’ye karşılık gelen enerjiyi sağlamak için yaklaşık olarak 1,33 metreküp doğalgaz kullanmanız gerekecektir.

Bu bilgi, LPG ve doğalgaz arasında enerji eşdeğerliği sağlamak isteyen kullanıcılar için faydalıdır ve enerji tüketimi hesaplamalarında kullanılabilir.Bu dönüşüm oranı, LPG’nin litre bazında doğalgaza dönüşümünü hesaplamak ve enerji tüketimi karşılaştırmaları yapmak isteyen kullanıcılar için faydalıdır.

Bu bilgi, enerji kaynaklarını daha etkili bir şekilde planlamak ve karşılaştırmak için kullanılabilir.LPG (Sıvı Petrol Gazı) ve doğalgaz, farklı enerji kaynaklarıdır ve bazı önemli farklılıkları vardır.

İşte LPG ile doğalgaz arasındaki temel farklar:

Kaynak ve Kompozisyon:

 • LPG (Sıvı Petrol Gazı): LPG, ham petrolün rafine edilmesi sırasında elde edilen bir tür hidrokarbon gaz karışımıdır. Ana bileşenleri genellikle Propan ve bütan gazlarıdır.
 • Doğalgaz: Doğalgaz, doğal gaz yataklarından çıkarılan ve metan gazının ana bileşeni olan doğal bir gazdır.

Fiziksel Durum:

 • LPG: LPG, sıvı halde depolanır ve taşınır. Bu nedenle, basınçlı tüplerde veya tanklarda sıvı formunda bulunur.
 • Doğalgaz: Doğalgaz, gaz formunda dağıtılır ve boru hatları aracılığıyla evlere ve iş yerlerine taşınır.

Enerji İçeriği:

 • LPG: LPG’nin enerji içeriği kilogram başına yaklaşık olarak 11000 kcal’dir.
 • Doğalgaz: Doğalgazın enerji içeriği metreküp başına yaklaşık olarak 8250 kcal’dir.

Kullanım Alanları:

 • LPG: LPG, özellikle ısınma, sıcak su sağlama ve taşınabilir gaz ocakları gibi evsel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Ayrıca endüstriyel alanlarda da kullanılır.
 • Doğalgaz: Doğalgaz, evlerin, iş yerlerinin ve endüstriyel tesislerin enerji kaynağı olarak kullanılır. Şehirlerde ve şebekeli gaz sistemlerinin olduğu bölgelerde genellikle doğalgaz kullanılır.

Depolama ve Taşıma:

 • LPG: LPG, sıvı halde olduğu için basınçlı tanklarda veya tüplerde saklanır ve taşınır.
 • Doğalgaz: Doğalgaz, boru hatları aracılığıyla dağıtılır ve depolamaya gerek duymaz.

Kimyasal Yapı:

 • LPG: LPG, Propan ve bütan gibi hidrokarbon gazlarının karışımından oluşur. Bu gazlar sıvı halden gaz haline geçerler.
 • Doğalgaz: Doğalgazın ana bileşeni metan (CH4) gazıdır.

Sonuç olarak, LPG ve doğalgaz farklı kaynaklardan elde edilen ve farklı fiziksel özelliklere sahip enerji kaynaklarıdır. Kullanım amaçları ve dağıtım yöntemleri de farklılık gösterir. Bu nedenle, hangi enerji kaynağının kullanılacağı, kullanım amacına, bölgeye ve tercihlere bağlı olarak değişebilir.LPG (Sıvı Petrol Gazı) ve doğalgazın  benzerlikleri

 • Enerji Kaynakları: Hem LPG hem de doğalgaz enerji kaynaklarıdır ve ısınma, sıcak su sağlama ve enerji üretimi gibi bir dizi uygulamada kullanılırlar.
 • Temiz Yakıt: Hem LPG hem de doğalgaz, çevre dostu yakıtlar olarak kabul edilir. Yanma sırasında daha az sera gazı emisyonu üretirler ve kirletici madde salımı daha düşüktür.
 • Evsel ve Endüstriyel Kullanım: Her ikisi de evlerde, iş yerlerinde ve endüstriyel tesislerde kullanılır.
 • Alternatif Enerji Kaynağı: Hem LPG hem de doğalgaz, elektrik enerjisinin alternatifi olarak ısınma ve enerji ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılabilirler.
 • Şehir Gazı Şebekesi: Şehirlerde ve şebekeli gaz sistemlerinin olduğu bölgelerde hem LPG hem de doğalgazın dağıtımı ve kullanımı yaygındır.
Güncel Kombi Fiyatları ve Kombi Seçim Rehberi
Güncel Kombi Fiyatları ve Kombi Seçim Rehberi

Sonuç olarak, LPG ve doğalgaz farklı kimyasal yapıya, fiziksel özelliklere ve depolama/taşıma gereksinimlerine sahiptirler, ancak enerji kaynakları olarak benzer kullanım alanlarına sahiptirler. Hangi enerji kaynağının kullanılacağı, bölgeye, kullanım amacına ve kullanıcı tercihlerine bağlı olarak değişebilir.LPG (Sıvı Petrol Gazı), bazı durumlarda tercih edilir ve çeşitli avantajlar sunar.İşte LPG’nin tercih edilmesi gereken durumlar ve avantajları

 • Şehir Gazı Olmayan Bölgeler: Eğer bir bölgeye doğalgaz şebekesi ulaşmıyorsa, LPG evlerde ısınma ve pişirme için yaygın olarak kullanılır. Bu tür bölgelerde LPG, enerji kaynağı olarak tercih edilen bir seçenektir.
 • Taşınabilirlik: LPG, taşınabilir bir yakıt kaynağıdır. Bu nedenle, kamp yapma, karavan gezileri veya açık hava etkinlikleri gibi taşınabilir enerjiye ihtiyaç duyulan durumlarda tercih edilir.
 • İkincil Enerji Kaynağı: LPG, elektrik kesintileri sırasında bir yedek enerji kaynağı olarak kullanılabilir. Bu, özellikle sıcak su temini veya pişirme işlemlerinin kesintisiz devam etmesini sağlar.
 • Düşük Emisyonlar: LPG, yanma sırasında daha az kirletici madde ve sera gazı emisyonu üretir. Bu nedenle, çevre dostu bir enerji kaynağı olarak tercih edilir.
 • Kolay Kullanım: LPG kullanımı oldukça basit ve kullanıcı dostudur. LPG tüpleri veya tankları kolayca değiştirilebilir ve kullanılabilir.
 • Hızlı Isınma: LPG ısınma cihazları hızlı bir şekilde ortamı ısıtır ve anında sıcak su temini sağlar. Bu, kullanıcılara hızlı ve etkili bir ısınma çözümü sunar.
 • Esneklik: LPG, farklı uygulamalarda kullanılabilen çok yönlü bir enerji kaynağıdır. Hem evsel hem de endüstriyel kullanım için uygundur.

LPG’nin tercih edilmesi gereken durumlar, enerji kaynağına ve ihtiyaca bağlı olarak değişebilir. Özellikle doğalgazın ulaşmadığı bölgelerde, taşınabilir enerjiye ihtiyaç duyulan durumlarda ve çevre dostu bir seçenek arandığında LPG tercih edilebilir.Doğalgaz mı Pahalı, LPG mi?Coğrafi konum, enerji tüketimi, piyasa koşulları ve enerji sağlayıcısına bağlı olarak değişen bir sorudur. Her iki enerji kaynağının maliyeti değişkenlik gösterir ve birçok faktöre bağlıdır. İşte doğalgaz ve LPG’nin maliyetlerini ve fiyat farklarını etkileyen bazı faktörler:Doğalgaz Maliyetleri

 • Doğalgaz, genellikle şehir gazı şebekeleri aracılığıyla dağıtılır ve bu şebekelerin bakım ve işletme maliyetleri bulunur. Bu maliyetler doğalgaz fiyatlarına yansır.
 • Doğalgazın fiyatı, enerji piyasasındaki talep ve arza bağlı olarak değişebilir. Mevsimsel faktörler ve jeopolitik olaylar da doğalgaz fiyatlarını etkileyebilir.

LPG Maliyetleri

 • LPG, daha geniş bir coğrafi alana taşınabilen taşınabilir bir enerji kaynağıdır. Bu nedenle dağıtım maliyetleri doğalgaza göre daha değişken olabilir.
 • LPG’nin fiyatı da enerji piyasasının dinamiklerine bağlı olarak değişebilir. Petrol fiyatları LPG’nin fiyatını etkiler çünkü LPG, rafine edilmiş petrol ürünlerinden elde edilir.

Karşılaştırma ve Tercih

 • Hangi enerji kaynağının daha pahalı olduğunu belirlemek, belirli bir bölge ve kullanım senaryosuna bağlıdır. Bölgenizdeki doğalgaz ve LPG fiyatlarını karşılaştırmak, hangi enerji kaynağının daha ekonomik olduğunu anlamanıza yardımcı olacaktır.
 • Enerji tüketiminiz ve kullanım alışkanlıklarınız da maliyeti etkiler. Örneğin, büyük bir evi ısıtmak için daha fazla doğalgaz veya LPG kullanmanız gerekebilir.

Sonuç olarak, “Doğalgaz mı Pahalı, LPG mi?” sorusunun yanıtı, yerel koşullara ve bireysel ihtiyaçlara bağlıdır. Her iki enerji kaynağı da avantajlarına ve dezavantajlarına sahiptir. Doğalgaz ve LPG fiyatlarını karşılaştırırken, enerji sağlayıcınızdan fiyat teklifi almak ve kullanım senaryonuzu göz önünde bulundurmak önemlidir. Ayrıca enerji tasarrufu önlemleri de maliyetleri düşürmede yardımcı olabilir.

Bu içerik, Makina Mühendisi Sayın; Fatih Murat ODA tarafından sağlanan bilgilerle zenginleştirilmiştir.

Değerlendirmek İster misiniz?

VALVE
VALVE
VALVE
VALVE
VALVE
VALVE
VALVE
VALVE
VALVE
VALVE
0 / 5 Puan 5 Toplam Oy 3

Sizin Puanınız:

Kombi 24 Saatte Ne Kadar Yakar? Enerji Tüketim Rehberi” yazısında bir düşünce

 1. Yönetici diyor ki:

  Konu hakkında kısa özet
  Kombi kullanıcılarının sıklıkla merak ettiği “Kombi 24 saatte ne kadar yakar?” sorusuna yönelik olarak hazırlanan bu rehber, kombilerin enerji tüketimi ile ilgili önemli bilgiler içeriyor. Kombilerin enerji tüketimi, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir ve bu, kullanıcıların daha verimli bir şekilde enerji kullanmalarına yardımcı olabilir.

  Kombiler, doğalgaz veya LPG kullanarak çalışır ve yanma işlemi sonucunda ısı üretirler. Enerji tüketimini hesaplarken, kombinin gücü, yanma verimliliği ve kullanılan yakıtın ısıl değeri gibi faktörler dikkate alınır. Makalede, kombi tüketim oranlarını belirlemenin yanı sıra, tüketimi etkileyen faktörler ve pratik örnekler üzerinden hesaplamalar yer alıyor.

  Kombilerin çalışma prensibi, yakıtın yanması sonucu suyun ısıtılması ve ısınan suyun evin ısınmasında veya sıcak su sağlamada kullanılmasına dayanır. Isı değişim sistemi ve kontrol sistemi, kombinin verimli bir şekilde çalışmasını sağlar. Enerji tüketimi, kombinin kapasitesi ve kullanım alışkanlıklarına göre değişir, bu yüzden enerji tasarrufu stratejileri ve verimli kullanım yöntemleri önemlidir.

  Yakıtların ısıl değerlerini göz önünde bulundurarak yapılan tüketim hesaplamaları, kullanıcıların enerji tüketimini daha iyi anlamalarını ve bütçe planlaması yapmalarını sağlar. Doğalgaz ve LPG için farklı hesaplama yöntemleri sunulurken, kombi tüketiminin optimize edilmesi için ipuçları da veriliyor.

  Bu rehber, kombi kullanıcıları için değerli bir kaynak oluşturuyor. Enerji tüketimi konusunda bilinçli seçimler yapmak isteyen herkes, bu bilgilerden faydalanabilir. Kombi tüketimi üzerine detaylı bilgiler sunan bu içerik, hem enerji tasarrufu hem de bütçe dostu çözümler arayan kullanıcılar için faydalı olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Merhaba