Doğalgaz abonelik ücreti 2023

doğalgaz abonelik ücreti 2024 net fiyat

Doğalgaz abonelik ücreti 2023 yılı güncel fiyatlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Doğalgaz aboneliğini üzerine alma ve böylece doğru kullanım ile ilerlemek isteyenlerin yapması gereken bazı adımlar vardır. Öncelikli adım gerekli evrakları temin etmektir.

Doğalgazın ilk abonelik ücreti daire sahibine aittir, çünkü demirbaş sayılmaktadır. Bundan sonraki süreçte ödenecek olan abonelik ve güvence bedeli dairede oturan kişiye aittir. Kiracı oturacaksa kiracıya aittir.

Örnekle açıklamak gerekirse;

Ali bey İstanbul’da yatırım amaçlı bir daire aldı ve bu daireyi kiraya vermeyi düşünüyor. Bu daire için daha önce hiç doğalgaz aboneliği yapılmamış, Ali beyin yapması gereken ilk adım tapu ve kimliğiyle birlikte İgdaş gaz dağıtım firmasına gidip abonelik bağlantı bedeli ödeyerek dairesine abonelik yapması olacaktır.

Doğalgaz Abonelik Ücreti 2024
2024 Doğalgaz Abonelik Ücretleri İçin buraya tıklayın

Ali bey bu aboneliği yaptıktan sonra dairesini Hasan beye kira kontratı yaparak kiraya verdiğini düşünelim.

Şimdi kiracı Hasan bey kira kontratı ve kimliğiyle birlikte İgdaş’a gidip güvence bedelini yatırıp aboneliği üstüne alması gerekmektedir. Bu işlemi yaptıktan sonra igdaş görevlileri daireye gelip gaz açılışını yapacaklardır.

Hasan bey 1 yıl oturduktan sonra Ali beyin dairesinden taşınacaktır, bu süreçte tekrar kimliğiyle birlikte igdaş’a gidip daireden ayrılacağını beyan edip yatırdığı güvence bedelini geri alacaktır.

Ali bey dairesi için farklı bir kiracıyla anlaştığında bu kiracı aynı şekilde igdaş’a gidip güvence bedeli yatıracaktır.


doğalgaz güvence bedeli ne kadar güvence bedeli nedir
Doğalgaz güvence bedeli ne kadar? güvence bedeli nedir?

Doğalgaz Güvence bedeli nedir;

Gaz dağıtım firmaları dairede oturan şahıstan son dönem fatura tahsilatını yapamadıklarında aldıkları güvence bedelinden bu fatura tutarını tahsil edip gaz arzını keserler.

Doğalgaz Abonelik Başvurusu için Gerekli Evraklar

Doğalgaz aboneliği için gerekli olan evrakların listesi;

 • Tapu
 • Tapu sahibinin nüfus cüzdanı,
 • Yapı ruhsatı
 • Apartman 8 ve üzeri daireden oluşuyorsa noter tasdikli karar defterine %51 oy çokluğu ile alınmış apartman kararı
 • Daire sayısı 7 ve altındaysa doğalgaz firması adına, hangi firmaya verilecekse o konu başlıklı yazılmış doğal gaza geçiş kararı niteliğindeki dilekçe, gerekli evraklardır.

Verilecek dilekçenin örneğini aşağıda bulabilirsiniz.

Kiracı doğalgaz aboneliği için gerekli evraklar;

Doğalgaz Aboneliği Dilekçe Örneği

GENEL DOĞALGAZ ABONELİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

TALEPTE BULUNAN ADI SOYADI

T.C.KİMLİK NO :
BİNA TESİSAT NO :
ADRES :
DASK POLİÇE NO :
TLF/GSM :
MAİL ADRESİ :
TALEP KONUSU: Abonelik Başvurusu

AÇIKLAMALAR: Yukarıda açık adres bilgileri bulunan adrese kiracı olarak taşındım. Abonelik bilgilerinin adıma kaydedilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.                              …/…/….

Not: Kiracı örnek olarak verilmiştir, bir üstteki paragrafı kendinize uygun olarak düzenleyin. Örnek olarak daireyi satın aldıysanız “kiracı olarak taşındım” ibaresini değiştirerek daireyi satın aldım yazın.

Talepte Bulunan Adı ve Soyadı İmza

E K İ :
Kira Kontratının Fotokopisi (Kiracılar İçin)
Mülk Sahibi Onay Dilekçesi (Kiracılar İçin)
Tapu Fotokopisi
Kimlik Belgesi Fotokopisi
Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi veya TC-Poliçe Numarası

Abonelik işlemlerini yalnızca tapu sahibi veya vekaleti olan birisi yapabilmektedir.

Merkezi sistem ile ısınan binalarda gerekli adımlar değişkenlik göstermektedir. Buna göre:

Merkezi Sistem ile Isınan Binalardaki Abonelik İşlemlerinde Gerekli Evraklar

 • Merkezi sistem abonelik işlemlerinde mülk sahipleri noter tasdikli apartman karar defterine yöneticilerini doğalgaz işlemlerini yaptırmaya vekil atayacak ve ilgili kişiye;
  nüfus cüzdan ve tapu fotokopilerini verecektir.
 • Yönetici apartman sakinleri adına ilgili evraklar ve bina yönetimi adına vergi dairesi, vergi numarasıyla birlikte abonelik bedelini yatırarak doğal gaz abonelik işlemlerini tamamlayacaktır.

Ticari Doğalgaz Abonelik İşlemlerinde Gereken Evraklar

 • Ticarethanenin tapusu,
 • Ticarethanenin şirket olması halinde imza sirküsü ve ticaret sicil gazetesinin ilgili nüshası,
 • Vergi levhası,
 • Ticaret sicil kaydı,
 • Tapu sahibinin nüfus cüzdanı,
 • Tapu (ticarethane) sahibi işlemlerini kendisi yaptıramayacaksa noterden bir kişiye doğal gaz işlemlerini yaptırmak üzere vekâlet verecek ve bu kişi ilgili evraklara kendi nüfus cüzdanıyla birlikte doğalgaz abonelik işlemlerini yaptıracaktır.

Doğalgaz Abonelik Ücreti 2023

Doğalgaz Abonelik Ücreti 2023 Net KDV ve damga vergisi dahil: 2.519,30 TL

Güvence Bedeli 2023 Net KDV ve damga vergisi dahil: 1.444,55 TL

KDV hariç Doğalgaz abonelik ücreti 2023 bedellerine aşağıdan bakabilirsiniz.

Doğalgaz abonelik ücreti 2023 vergiler hariç net rakamlar aşağıdadır.

 • Abone Bağlantı Bedeli (TL) 2.135,00 + %20 KDV ve Damga Vergisi eklenecektir.
 • İlave Abone Bağlantı Bedeli (TL/100 m²) 1.857,00 + %20 KDV ve Damga Vergisi eklenecektir.
 • İlk 100 m İçin Bağlantı Hattı Kontrol Bedeli (TL) 1.457,00 %20 KDV ve Damga Vergisi eklenecektir.
 • İlave Her 1 m İçin Bağlantı Hattı Kontrol Bedeli (TL) 9,00 + %20 KDV ve Damga Vergisi eklenecektir.
 • Güvence Bedeli Kombi (TL/Adet) 1.352, 00 Damga Vergisi eklenecektir. 1442.55 TL alınır kombi ocak çin
 • Güvence Bedeli Soba (TL/Konut) 1.199, 00 Damga Vergisi eklenecektir.
 • Güvence Bedeli Merkezi Sistem (TL x BBS) 1.199, 00 Damga Vergisi eklenecektir.
 • Güvence Bedeli Ocak (TL) 77,00 Damga Vergisi eklenecektir.
 • Güvence Bedeli Şofben (TL) 153,00 Damga Vergisi eklenecektir.
 • Ön Ödemeli Sayaç Değişimi (TL) 684,00 %20 KDV eklenecektir.
 • Sayaç Açma – Kapama Bedeli (TL) 66,00 %20 KDV eklenecektir.
 • Servis Kutusu Söküm Bedeli (TL) 581,00 %20 KDV eklenecektir.

Tapu sahibi tapu ve kimlik fotokopisi birlikte gidip abone olabilir. Bağlantı anlaşması bedeli şuanda 2.519,30 TL’dir. (31.01.2023) Tapuda ismi yazan kişinin gitmesi gerekmektedir.

Geçmiş yılların doğalgaz abonelik ücretlerine aşağıdan bakabilirsiniz.

Aşağıdaki gaz dağıtım firmaları ve iller için geçerli olan fiyatlardır.

Aşağıda yıllara göre vergiler hariç doğalgaz hizmet fiyatlarını öğrenebilirsiniz.

2021 Yılı Doğalgaz Abonelik Ücreti ve Diğer Bağlantı Ücretleri

 • Abone Bağlantı Bedeli: 749 ₺ %18 KDV ve Damga Vergisi 2022
 • İlave Abone Bağlantı Bedeli: (TL/100 m²) 651 ₺ %18 KDV ve Damga Vergisi 2022
 • İlk 100 m İçin Bağlantı Hattı Kontrol Bedeli: 651 ₺ %18 KDV ve Damga Vergisi 2022
 • İlave Her 1 m İçin Bağ. Hattı Kontrol Bedeli: 4 ₺ %18 KDV ve Damga Vergisi 2022
 • Güvence Bedeli Kombi: (TL/Adet) 620 ₺ Damga Vergisi 2022
 • Güvence Bedeli Soba: (TL/Konut) 551 ₺ Damga Vergisi 2022
 • Güvence Bedeli Merkezi Sistem: (TL x BBS) 551 ₺ Damga Vergisi 2022
 • Güvence Bedeli Ocak: 35 ₺ Damga Vergisi 2022
 • Güvence Bedeli Şofben: 70 ₺ Damga Vergisi 2022
 • Ön Ödemeli Sayaç Değişimi: 306 ₺ %18 KDV 2022
 • Sayaç Açma – Kapama Bedeli: 30 ₺ %18 KDV 2022
 • Servis Kutusu Söküm Bedeli: 260 ₺ %18 KDV 2022

2020 Yılı Doğalgaz Abonelik Ücretleri ve Diğer Bağlantı Ücretleri

 • Abone Bağlantı Bedeli: 749 ₺ %18 KDV ve Damga Vergisi
 • İlave Abone Bağlantı Bedeli: (TL/100 m²) 651 ₺ %18 KDV ve Damga Vergisi
 • İlk 100 m İçin Bağlantı Hattı Kontrol Bedeli: 651 ₺ %18 KDV ve Damga Vergisi
 • İlave Her 1 m İçin Bağ. Hattı Kontrol Bedeli: 4 ₺ %18 KDV ve Damga Vergisi
 • Güvence Bedeli Kombi (TL/Adet): 620 ₺ Damga Vergisi
 • Güvence Bedeli Soba (TL/Konut): 551 ₺ Damga Vergisi
 • Güvence Bedeli Merkezi Sistem (TL x BBS): 551 ₺ Damga Vergisi
 • Güvence Bedeli Ocak: 35 ₺ Damga Vergisi
 • Güvence Bedeli Şofben: 70 ₺ Damga Vergisi
 • Ön Ödemeli Sayaç Değişimi: 306 ₺ %18 KDV
 • Sayaç Açma – Kapama Bedeli: 30 ₺ %18 KDV
 • Servis Kutusu Söküm Bedeli: 260 ₺ %18 KDV

2019 Yılı Doğalgaz Abonelik Ücreti ve Diğer Bağlantı Ücretleri

 • Abone Bağlantı Bedeli: 594 ₺ %18 KDV ve Damga Vergisi
 • İlave Abone Bağlantı Bedeli: (TL/100 m²) 516 ₺ %18 KDV ve Damga Vergisi
 • İlk 100 m İçin Bağlantı Hattı Kontrol Bedeli: 516 ₺ %18 KDV ve Damga Vergisi
 • İlave Her 1 m İçin Bağ. Hattı Kontrol Bedeli: 32 ₺ %18 KDV ve Damga Vergisi
 • Güvence Bedeli Kombi (TL/Adet): 510 ₺ Damga Vergisi
 • Güvence Bedeli Soba (TL/Konut): 455 ₺ Damga Vergisi
 • Güvence Bedeli Merkezi Sistem (TL x BBS): 455 ₺ Damga Vergisi
 • Güvence Bedeli Ocak: 27 ₺ Damga Vergisi
 • Güvence Bedeli Şofben: 55 ₺ Damga Vergisi
 • Ön Ödemeli Sayaç Değişimi: 243 ₺ %18 KDV
 • Sayaç Açma – Kapama Bedeli: 24 ₺ %18 KDV
 • Servis Kutusu Söküm Bedeli: 206 ₺ %18 KDV

2018 Yılı Doğalgaz Abonelik Ücretleri ve Diğer Bağlantı Ücretleri

 • Abone Bağlantı Bedeli: 514 ₺ %18 KDV ve Damga Vergisi
 • İlave Abone Bağlantı Bedeli: (TL/100 m²) 424 ₺ %18 KDV ve Damga Vergisi
 • İlk 100 m İçin Bağlantı Hattı Kontrol Bedeli: 424 ₺ %18 KDV ve Damga Vergisi
 • İlave Her 1 m İçin Bağ. Hattı Kontrol Bedeli: 260 ₺ %18 KDV ve Damga Vergisi
 • Güvence Bedeli Kombi (TL/Adet): 406 ₺ Damga Vergisi
 • Güvence Bedeli Soba (TL/Konut): 364 ₺ Damga Vergisi
 • Güvence Bedeli Merkezi Sistem (TL x BBS): 364 ₺ Damga Vergisi
 • Güvence Bedeli Ocak: 21 ₺ Damga Vergisi
 • Güvence Bedeli Şofben: 42 ₺ Damga Vergisi
 • Ön Ödemeli Sayaç Değişimi: 200 ₺ %18 KDV
 • Sayaç Açma – Kapama Bedeli: 20 ₺ %18 KDV
 • Servis Kutusu Söküm Bedeli: 169 ₺ %18 KDV

2017 Yılı Doğalgaz Abonelik Ücretleri ve Diğer Bağlantı Ücretleri

 • Abone Bağlantı Bedeli: 455 ₺ %18 KDV ve Damga Vergisi
 • İlave Abone Bağlantı Bedeli (TL/100 m²): 375 ₺ %18 KDV ve Damga Vergisi
 • İlk 100 m İçin Bağlantı Hattı Kontrol Bedeli: 375 ₺ %18 KDV ve Damga Vergisi
 • İlave Her 1 m İçin Bağ. Hattı Kontrol Bedeli: 230 ₺ %18 KDV ve Damga Vergisi
 • Güvence Bedeli Kombi (TL/Adet): 386 ₺ Damga Vergisi
 • Güvence Bedeli Soba (TL/Konut): 386 ₺ Damga Vergisi
 • Güvence Bedeli Merkezi Sistem (TL x BBS): 386 ₺ Damga Vergisi
 • Güvence Bedeli Ocak: 20 ₺ Damga Vergisi
 • Güvence Bedeli Şofben: 40 ₺ Damga Vergisi
 • Ön Ödemeli Sayaç Değişimi: 177 ₺ %18 KDV
 • Sayaç Açma – Kapama Bedeli: 30 ₺ %18 KDV
 • Servis Kutusu Söküm Bedeli: 150 ₺ %18 KDV

2016 Yılı Doğalgaz Abonelik Ücretleri ve Diğer Bağlantı Ücretleri

 • Abone Bağlantı Bedeli: 425 ₺ %18 KDV ve Damga Vergisi 2016
 • İlave Abone Bağlantı Bedeli (TL/100 m²): 350 ₺ %18 KDV ve Damga Vergisi 2016
 • İlk 100 m İçin Bağlantı Hattı Kontrol Bedeli: 350 ₺ %18 KDV ve Damga Vergisi 2016
 • İlave Her 1 m İçin Bağ. Hattı Kontrol Bedeli: 220 ₺ %18 KDV ve Damga Vergisi 2016
 • Güvence Bedeli Kombi (TL/Adet): 386 ₺ Damga Vergisi 2016
 • Güvence Bedeli Soba (TL/Konut): 386 ₺ Damga Vergisi 2016
 • Güvence Bedeli Merkezi Sistem (TL x BBS): 386 ₺ Damga Vergisi 2016
 • Güvence Bedeli Ocak: 93 ₺ Damga Vergisi 2016
 • Güvence Bedeli Şofben: 93 ₺ Damga Vergisi eklenecektir. 2016
 • Ön Ödemeli Sayaç Değişimi: 165 ₺ %18 KDV eklenecektir. 2016
 • Sayaç Açma – Kapama Bedeli: 28 ₺ %18 KDV eklenecektir. 2016
 • Servis Kutusu Söküm Bedeli: 0 ₺ – 2016

2015 Yılı Doğalgaz Abonelik Ücreti ve Diğer Bağlantı Ücretleri

 • Abone Bağlantı Bedeli: 393 ₺ %18 KDV ve Damga Vergisi
 • İlave Abone Bağlantı Bedeli (TL/100 m²): 324 ₺ %18 KDV ve Damga Vergisi
 • İlk 100 m İçin Bağlantı Hattı Kontrol Bedeli: 324 ₺ %18 KDV ve Damga Vergisi
 • İlave Her 1 m İçin Bağ. Hattı Kontrol Bedeli: 2 ₺ %18 KDV ve Damga Vergisi
 • Güvence Bedeli Kombi (TL/Adet): 357 ₺ Damga Vergisi
 • Güvence Bedeli Soba (TL/Konut): 357 ₺ Damga Vergisi
 • Güvence Bedeli Merkezi Sistem (TL x BBS): 357 ₺ Damga Vergisi
 • Güvence Bedeli Ocak: 86 ₺ Damga Vergisi
 • Güvence Bedeli Şofben: 86 ₺ Damga Vergisi
 • Ön Ödemeli Sayaç Değişimi: 153 ₺ %18 KDV
 • Sayaç Açma – Kapama Bedeli: 26 ₺ %18 KDV
 • Servis Kutusu Söküm Bedeli: 0 ₺

2014 Yılı Doğalgaz Abonelik Ücreti ve Diğer Bağlantı Ücretleri

 • Abone Bağlantı Bedeli: 360 ₺ %18 + KDV ve Damga Vergisi
 • İlave Abone Bağlantı Bedeli (TL/100 m²): 297 ₺ + %18 KDV ve Damga Vergisi
 • İlk 100 m İçin Bağlantı Hattı Kontrol Bedeli: 297 ₺ + %18 KDV ve Damga Vergisi
 • İlave Her 1 m İçin Bağ. Hattı Kontrol Bedeli: 2 ₺ + %18 KDV ve Damga Vergisi
 • Güvence Bedeli Kombi (TL/Adet): 327 ₺ + Damga Vergisi
 • Güvence Bedeli Soba (TL/Konut): 327 ₺ + Damga Vergisi
 • Güvence Bedeli Merkezi Sistem (TL x BBS): 327 ₺ + Damga Vergisi
 • Güvence Bedeli Ocak: 79 ₺ + Damga Vergisi
 • Güvence Bedeli Şofben: 79 ₺ + Damga Vergisi
 • Ön Ödemeli Sayaç Değişimi: 140 ₺ + %18 KDV
 • Sayaç Açma – Kapama Bedeli: 24 ₺ + %18 KDV
 • Servis Kutusu Söküm Bedeli: 0 ₺ –

Kombi ve diğer su ısıtıcılar

T.C. Enerji piyasası düzenleme kurumu epdkresmi web sitesi: https://www.epdk.gov.tr/

Değerlendirmek İster misiniz?

0 / 5 Puan 0 Toplam Oy 0

Sizin Puanınız:

Doğalgaz Abonelik Ücreti 2023 Net KDV ve damga vergisi dahil: 2.519,30 TL

dogalgaz abonelik ucreti 2023 net fiyat jpg

URL: https://dogalgaz.net/dogalgaz-abonelik-ucreti-2023/

Yazar Adı: yönetici

Yayınlanma tarihi: 05/08/2023

Görünüm Başlığı: Doğal Gaz Abonelik Ücreti

Görünüm URL'si: https://dogalgaz.net/dogalgaz-abonelik-ucreti-2023/

Görünüm Yazar: yönetici

Görünüm Yayınlanma Tarihi: 05/08/2023

Alternatif isim: doğalgaz açtırma ücreti

Editörün değerlendirmesi:
5

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, size daha iyi bir tarama deneyimi sunmak için çerezler kullanmaktadır. Bu web sitesinde gezinerek, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.