Doğalgaz Nedir, Bileşimi ve Özellikleri Nelerdir

Doğalgaz Nedir, Bileşimi ve Özellikleri Nelerdir

Doğalgaz yüzde yetmiş oranında metan gazından oluşan ve yerin altından çıkarılan yanıcı bir gazdır. Doğalgazın içeriğinde çeşitli miktarlarda atmosferik basınç altında sıvılaşan hidrokarbonlar Sülfür bileşikler karbondioksit helyum ve nitrojen gibi istenmeyen maddeler de bulunmaktadır. Rezervuardan çıkarıldığı haliyle aldığı isim ham doğalgaz olup bu gazın işlenmesi ve saflaştırılması işlemlerinden geçirilmesi gerekmektedir. Çıkarıldığı haliyle doğalgazın içerisinde Sülfür oranı yüksek ise acı ve sert olarak isimlendirilir. Sülfür oranı az ise yumuşak ve tatlı olarak isimlendirilir. Doğalgaz, çıkarıldığı kaynakta Petrol ile beraber bulunuyorsa Associated, saf halde petrol olmadan bulunuyorsa, Non -Associated olarak nitelenir. Büyük oranda CH4 içerdiği için ve karbon sayısı az olduğu için emisyonu da düşüktür. Bir yakıtta karbon sayısı arttıkça, doğayı kirletme oranı da o ölçüde artar. Basitçe C5- C8  ile başlayan benzin benzeri fosil yakıtlar, bol oranda karbon içerirler ve emisyonları da yüksek olur. Bu nedenle doğalgaz temiz yakıtlar sınıfında ele alınır.

Doğalgaz Zehirli Değildir

Doğalgaz, renksiz kokusuz ve zehirsiz bir gaz yakıttır. Korozif etkisi yoktur ve kalıntı -kurum bırakmadan temiz yanar. Dolayısı ile tüm dünyada bir numaralı yakıt olarak tercih edilir.  Doğalgaz sızıntılarını hemen fark etmek için, gaza çürük yumurta kokusu vermesi için katkı maddeleri eklenir. Böylece sızıntılar kolayca fark edilebilir.

Doğalgaz Bileşimleri

Büyük oranda Metan CH4 gazı içeren doğalgazın içinde, Etan – Bütan Propan ve Kondensat gibi enerji veren bileşikler de yer alır. Ayrıca hiç enerjisi olmayan CO2 ve H2S gibi enerjisiz bileşikler de içerir. Proses işlemlerinde, istenmeyen gazların ayrılması sağlanır. Saf metan oranı arttırılmaya çalışılır.

Doğalgaz Hafif Bir Gazdır

Doğalgazın havadan hafif olması nedeni ile sızıntı durumunda tavana yükselir. Yani tavandan süpürülmesi gerekir. Açık bir alan bulabilirse yukarı çıkarak atmosfere dağılır. Bir mol metan ( CH4 ) yandığında karbon dioksit ve su açığa çıktığı gibi, 890 Kilo Joule enerji açığa çıkar.

Doğalgaz Oluşumu

Doğalgaz petrol yakıtları gibi, on milyonlarca yıl içerisinde, belli bazı jeolojik oluşumlar sonucu gerçekleşir. Hayvan-insan ve bitki atıkları bu uzun süreçte, yerin derinliklerine inerler, bu derinliklerde biyolojik- kimyasal reaksiyonlar gerçekleşir ve doğalgaz oluştururlar.  Oluşumda bakteriler ve radyo-aktivite büyük rol oynar. Doğalgaz kaynakları konvansiyonel kaynaklar ve konvansiyonel olmayan kaynaklar olarak iki kısma ayrılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir